Kontakt

Post/besöksadress:
Gråboskolan
Gråbo torg 13
621 51 Visby

Rektor
Johan Lindberg
Tfn: 0498-26 96 12, 073-765 87 37
E-post: johan.lindberg@gotland.se

Biträdande rektor
Ninni Kallio Dahlberg
Tfn: 0498-26 95 92, 070-083 26 26
E-post: ninni.kallio-dahlberg@gotland.se

Skoladministratör/expedition
Ninni Kallio Dahlberg  
Tfn: 0498 - 26 95 92
E-post: ninni.kallio-dahlberg@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Gråboskolan

 

Gråboskolan är en grundskola med cirka 200 elever som omfattar:

  • Förskoleklass
  • Grundskolan år 1- 6
  • Samundervisning år 1-3 och 4-6
  • Skolbarnsomsorg/integrerat fritidshem - även storbarnsfritids för år 4-6

Skolan prioriterar kunskaper, trygghet och respekt som byggstenar i vår värdegrund. På skolan finns även ett skolbibliotek. Gråboskolan ligger i ett bostadsområde i södra Visby i anslutning till en härlig bokskog. Skolan har stor och rymlig skolgård med spontanidrottsplats.

På Gråboskolan arbetar vi för att alla elever ska nå målen i alla ämnen, känna trygghet och ansvar för sin skola och för sitt lärande.  Arbetet med tidig läsinlärning är prioriterat. Skolan arbetar aktivt med läsande i de allra flesta klasserna. Som ett led i detta samarbetar vi med Gråbobiblioteket kring bland annat läsmedaljen.

Skolan arbetar särskilt med NTA - ett skolutvecklingsprogram inom naturvetenskap, teknik och matematik. Vi har även inriktat oss på området miljö och natur där vi arbetar i våra gröna rum med Grön Flagg - ett lärandeprogram inom hållbar utveckling. Alla elever ska ha god kunskap om vad som krävs för att medverka till att skapa ett långsiktigt samhälle.