Kontakt

Post/besöksadress:
Gråboskolan
Gråbo torg 13
621 51 Visby

Rektor
Johan Lindberg
Tfn: 0498-26 96 12, 073-765 87 37
E-post: johan.lindberg@gotland.se

Biträdande rektor
Ninni Kallio Dahlberg
Tfn: 0498-26 95 92, 070-083 26 26
E-post: ninni.kallio-dahlberg@gotland.se

Skoladministratör/expedition
Ninni Kallio Dahlberg  
Tfn: 0498 - 26 95 92
E-post: ninni.kallio-dahlberg@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på Gråboskolan

Rektorsområdets verksamhetsidé är att barnen ska få stor trygghet, goda kunskaper och färdigheter samt kunna ta ansvar både för inlärning och sitt sätt att vara. Glädje, tillit och kreativitet skall prägla barnens inställning till ett livslångt lärande.

Gråboskolan sätter kunskapen högt och får eleverna att bli målmedvetna. Vi är en mångkulturell skola där vi lär av varandra och tar tillvara på varandras olikheter.

Nedan hittar du länkar till vår vision, våra styrdokument, ämnen, arbetssätt och profilområden.