Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om förskolan Persgränd

Persgränd är den enda kommunala förskolan innanför Visby ringmur. Här har bedrivits barnverksamhet en lång tid från början med Stiftelsen Mjölkdroppen och Föreningen Visby barnkrubba.
Under 2013-2014 genomgick utegården en större renovering/anpassning. Förskolan har därigenom fått ett ordentligt lyft och personalen kan nyttja utemiljön som det verktyg det är i utvecklingen av barnen. 

Våra tre avdelningar är uppdelade åldersmässigt. Hugin 1-2 år, Munin 2-4 år och Ratatosk 4-5 år. Personalen arbetar efter en modell där de roterar mellan avdelningarna på årsbasis.