Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på Persgränd

Leken i centrum och barnet i fokus.

Leken är en viktig del i barns utveckling och lärande. Vi uppmuntrar och stimulerar barnen till lek genom att alla vuxna som omger barnet är närvarande och goda förebilder.

Persgränds förskola har en fantastisk gård med flera olika miljöer där barnen utmanas i sin kreativitet i samspel med vuxna och barn.

Det är viktigt för oss att vårdnadshavare känner sig trygga och har förtroende för pedagogerna i verksamheten.
Alla barn och vuxna ska känna sig trygga och bemötas och behandlas på ett respektfullt sätt. Det innebär att vi ser varandras olikheter som en tillgång samt att alla ska känna sig lika mycket värda.

Vårt mål är att när barnen lämnar förskolan har de med sig en god självkänsla och en tro på sin egen förmåga. Under förskoletiden ska vi ge barnen möjlighet att upptäcka, lära sig och utmanas inom olika områden tillsammans med andra.