Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Självhjälpsgrupper

AA, (anonyma alkoholister) Gutegruppen

Birkagatan 1a
621 39 Visby
Tfn: 0739-24 63 53
Jourtelefon: 08-720 38 42
www.aa.se

AA, (anonyma alkoholister) Hemsegruppen

Storgatan 42
623 50 Hemse
Tfn: 076-212 31 27
www.aa.se

AA, (anonyma alkoholister) Skrubbsgruppen

Gula huset, stallbacken (väg 143 mot Roma)
621 91 Visby
Tfn:076-233 85 09
www.aa.se

AA, (anonyma alkoholister) Gotland

http://www.aagotland.se

NA (anonyma narkomaner) Visby

Stjärngatan 9
621 40 Visby
www.nasverige.org

Al-anon (anhöriggrupp) Visby

Vårdklockans Kyrka  
Adelsgatan 43  
621 57 Visby
http://www.al-anon.se

Sluta spela nu

http://www.slutaspela.se

Sällskapet Länkarna Visby

Kopparsviksgatan 6
621 58 Visby
Tfn: 0700-62 38 92
www.rikslankarna.se

Sällskapet Länkarna Norra Gotland

Vikhagsvägen 2
624 49 Slite
Tfn: 0498-22 02 92
www.rikslankarna.se

 

IOGT-NTO

Ekmansgatan 11 (Vita Huset)
621 46 Visby
Tfn: 0498-21 50 43
www.iogt.se