Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på händer som omsluter ett hjärta (Foto: Mostphotos)

Kvalitet och utveckling

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens mål är att hälso- och sjukvården på Gotland ska genomsyras av ett systematiskt förbättringsarbete så att resultat och upplevelse blir ännu bättre för dig som patient.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens värdegrund ska genomsyra verksamheten och har en tydlig koppling till vardagsarbetet. Arbetet syftar på långsiktighet och små förbättringar i vården och skapar ett klimat för ständigt lärande. Värdegrunden ska vara ett förhållningssätt och en väg för att uppnå en god vård.

Här hittar du information om kvalitet och patientsäkerhetsarbete men också verktyg i förbättringsarbetet.

Genom att se till att ärenden hanteras rätt från mig, ordning och reda, standardiserade processer, ständiga förbättringar, medarbetarskap och ledarskap skapar vi god vård som är:

  • Kunskapsbaserad
  • Säker
  • Patientfokuserad
  • Effektiv
  • Jämlik
  • Sker i rimlig tid