Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förskolan Torpets miljöarbete

Vi blev miljöcertifierade med Grön Flagg våren 2003. Grön Flagg är ett redskap för förskolor och skolor som vill arbeta med miljö och hållbar utveckling. Det är stiftelsen Håll Sverige Rent som ansvarar för certifieringen. läs mer på deras egen hemsida www.hsr.se

De olika temaområderna som Grön Flagg har fastställt är följande:

 • Kretslopp
 • Närmiljö
 • Vattenresurser
 • Hälsa och Livsstil
 • Konsumtion
 • Klimat och energi

Under varje tema väljer förskolan ut fem arbetsområden som vi arbetar kring under ett år. Följande teman har vi arbetat med:

Kretslopp år 1

 • Källsortering
 • Besöka återvinningsgården
 • Slutet system (Grönt rum)
 • Byta till kravmärkta varor
 • Gråsuggebon

Kretslopp år 2

 • Ticke Trollen och deras vänner
 • Kompost - MaskLogi
 • Planteringar
 • Studiebesök hos hönsen
 • Ekologi för små barn

Närmiljö år 1

 • Vistelse i skogen
 • Växter
 • Djur i vår skog
 • Lövträd
 • Mossor/lavar

Närmiljö år 2

 • Hitta Vilse
 • Barrträd
 • Fjärliar
 • Småkryp
 • Fåglar

Vattenresurser år 1

 • Regn, snö och is
 • Stenar
 • Fossiler
 • Musslor
 • Djur

Vi har beslutat att arbeta ett år till med vattenresurser. Arbetet med Grön Flagg är ett pågående och fortlöpande tema.