Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Temagrupperna på Torpet

1-2 åringarna har samling med sånglåda och sagopåsar. Vi sjunger om djuren i närmiljön och berättar sagor om dessa. Vi går små promenader till närmaste skog.

3-åringarna går till skogen 1 dag i veckan där vi har samling och lek. Vi lär känna Plupp och hans vänner. Plupp är en sagofigur som Inga Borg har skrivit böcker om. Han är osynlig för alla människor – utom för dig och mig. Han är vän med alla djuren och är ute och reser en hel del i Sverige, just nu är han på Gotland hos oss. Vi använder oss av hans sagoväsen för att barnen ska komma nära våra gotländska insekter och djur.

4- åringarna går till skogen varje veckan där vi har samling och lek. Barnen lär känna TickeTrollen och deras vänner (gråsuggorna, maskarna och snäckorna). Vi arbetar med ekologi, med utgångspunkt från boken om Floyd i Kokkolokkoskogen. Floyd är en flugsnappare som är en handdocka. Det är en nyfiken fågel som inte förstår allting om vår natur, tex. var kommer regnet ifrån eller var tar solen vägen på natten. Vi lär oss friluftsteknik och om allemansrätten. Detta material har Håll Sverige Rent utvecklat. Alla pedagoger är certifierade av civilförsvaret i ”Hitta Vilse”. Vi lär barnen hur man gör om man går vilse.

5-åringarna utvecklar det som 4-åringarna har gjort. De gör egna MaskLogier där de matar sina kompostmaskar så att de bildar näringsrik jord. Denna jord använder de sen till sina Gröna Rum.