Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om förskolan Torpet

Förskolan byggdes 1977. Det finns en välplanerad gård med bra lekmöjligheter. På framsidan finns traditionella lekställningar och på baksidan erbjuds en stor naturtomt. Vi har närhet till havet och andra strövområden som förskolan i sin verksamhet ofta utnyttjar.

Vi har två avdelningar: Loftet där de äldre barnen har sin hemvist och Kammaren där de yngre barnen är. Avdelningarna är anpassade efter åldrarna på barnen så varje barn får möjlighet att utmanas i lärmiljöerna.

På förskolan Torpet arbetar vi med att skapa tillgängliga miljöer och lärmiljöer för alla på förskolan.