Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på Torpet

Förskolans styrdokument:

Förskolan är en egen skolform som lyder under skollagen och har en egen läroplan. Förskolans läroplan beskriver förskolans värdegrund och uppdrag och innehåller mål och riktlinjer för arbetet i förskolan. 

Vi följer även utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamhetsplan för förskola och skola. Länk till läroplan hittar ni längst ned på sidan.

 

Vårt synsätt:

 Barnen är i fokus och vi har en stark tilltro till deras förmågor och kompetenser. Barnen blir lyssnade på och de möter ett tillåtande klimat där olikheter har ett stort värde.

Barnen lär sig av och med andra och i mötet med olika material och den pedagogiska lärmiljön. Barnens utforskande och delaktighet av sitt eget lärande är av stor betydelse i vår verksamhet.

 

Vårt arbetssätt är att:

Vi ser barnen som kompetenta med tilltro till sin egen förmåga. Barnen får göra och utforska mycket själv tillsammans med oss vuxna.

Vi är närvarade pedagoger som lyfter barnen där vi ställer öppna frågor och följdfrågor som bjuder in till samtal och diskussion. Barnens funderingar och tankar ligger till grund för det vi väljer att arbeta vidare med och fördjupa oss i för att främja deras nyfikenhet men också för att göra barnen delaktiga.

 

Lärmiljöer

För Region Gotland är rätten till en likvärdig utbildning viktig. Ett led i att skapa likvärdighet är att göra utbildningen tillgänglig för alla barn. Därför har en satsning genomförts på samtliga kommunala förskolor och skolor på Gotland. Numer är det en del av vårt arbetssätt. Länk till dig som vill läsa mer om Tillgängliga lärmiljöer hittar du nedan

 

Mötesplatser

Våra lärmiljöer består av olika mötesplatser där möten av skapande, kreativitet, fantasi och glädje finns. Barnens olika sätt att utforska och leka skapar mötesplatsernas innehåll. Lärmiljön ska bidra till sociala samspel som lockar till utveckling och lärande.

 

Utemiljö

Det finns en välplanerad gård med bra lekmöjligheter. På framsidan finns traditionella lekställningar och på baksidan erbjuds en stor naturtomt. Vi har närhet till havet och andra strövområden som förskolan i sin verksamhet ofta nyttjar.

Läs mer om Tillgängliga lärmiljöer

Styrdokument