Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på Torpet

Vi arbetar utforskande där barnens intressen och nyfikenhet är i fokus. Läroplanen för förskolan, Lpfö18, skollagen, FN:s barnkonvention, diskrimineringslagen samt utbildnings- och arbetslivsförvaltningens aktivitetsplan är våra styrdokument.

 

En dag på vår Förskola

Förskolan öppnar 06.30 och stänger 17.30.

När alla har kommit börjar vi förmiddagen med morgonsamling som kan innehålla bla. sång, ramsor och en fruktstund. Den pedagogiska verksamheten som vi bedriver bygger på individens- och barngruppens dagsform. Vi vill känna av hur dagen känns och planerar utifrån den. Förmiddagarna består av både ute- och inneaktiviteter. Efter lunch vilar/sover barnen därefter leker vi fram tills mellanmålet. Dagen avslutas inne eller ute beroende av vädret.  

 

Prion - Digitalt dokumentationsverktyg.
Vi dokumenterar barnens tid på förskolan med Prion. 
Detta gör vi för att:

  • synliggöra barnens utveckling.
  • hjälpa barnen att se sin egen utveckling och reflektera över den. 
  • ge vårdnadshavarna möjlighet att se och följa barnets utveckling, lärande och lek på förskolan.
  • på ett tydligt sätt se hur vi arbetar utifrån läroplanen och synliggöra förskolans mål.
  • synliggöra barnens vardag.
  • Förmedla generell information till vårdnadshavarna.