Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningarna på förskolan Torpet

 

Vi har två avdelningar: Loftet där de äldre barnen har sin hemvist och Kammaren där de yngre barnen är.  Avdelningarna är anpassade efter åldrarna på barnen så varje barn får möjlighet att utmanas i lärmiljöerna.