Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kontaktinfo med karta för förskolan Torpet

Besöksadress:
Förskolan Torpet
Drejaregatan 16A
622 59 VISBY
Tfn: 0498-26 47 20 Mobil: 070-447 69 01

Rektor
Linus Lundgren
Tfn 0498-20 44 71
E-post linus.lundgren@gotland.se

Assistent:
Pija Söderlind
Tfn: 0498 - 20 48 57
E-post: pija.soderlind@gotland.se

Karta över Västerhejde med skolan, storbarnsfritids och förskolorna inprickade