Kontakt

Postadress:
Bogen förskola
Jungmansgatan 503
621 53 Visby

Besöksadress:
Jungmansgatan 503
Visby

Telefon:
Kajutan: 073-765 88 88
Skeppet: 073-765 89 92
Ekan: 073-765 88 20

Rektor
Ulrika Westin
Tfn 0498 - 26 34 12
E-post: ulrika.Westin@gotland.se

Adm assistent
Carolina Qviström
Tfn: 0498 - 26 33 92
E-post: carolina.qvistrom@gotland.se

Administration för barnomsorgsansökningar, scheman, inkomster och fakturor:
Tfn: 0498-26 34 90
E-post: barnomsorg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

En dag på Bogen

6.30      Förskolan öppnar på Kajutan
7.00      Frukost serveras på Skeppet
7.30      Vi delar upp oss på våra avdelningar
9-11      Inne/uteaktivitet
11.15    Lunch 
              Vila/sagostund 
              Innelek
14.15    Mellanmål 
              Utelek
16.30    De barn som är kvar går in på Kajutan
17.30    Förskolan stänger

På Kajutan har vi telefonsvarare som vi lyssnar av varje dag. Ringer man innan 7.30 och efter 16.30 så är det på Kajutans telefon. 0498-26 90 41 (Kajutan) Övrig tid är på respektive avdelnings telefon.