Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om förskolan Skräddaren

På förskolan Skräddaren ser vi barn som kompetenta individer som påbörjat sin väg mot självständighet och framtida utbildning!

På förskolan Skräddaren ser vi kompetensen i alla barn och är medforskare i deras vardag. Den undervisning vi bedriver är baserad på barnens intressen och nyfikenhet.

För att barnen skall utvecklas och påbörja sitt livslånga lärande med lust och glädje ger vi alla barn förutsättningar för att lyckas genom att få prova det man ännu inte kan och försöka lösa de problem som uppstår i vardagen med stöd av pedagog.

Med ett aktivt och engagerat värdegrundsarbete stärker vi barnens gruppkänsla och samhörighet. Alla behöver få känna empati och gemenskap och det tar vi fasta på förskolan Skräddaren. Det är härligt att kunna få hjälp av en kompis när något är svårt, och lika härligt är det att få hjälpa!