Kontakt

Post- och besöksadress:
Glasmästaren förskola
S Glasmästargatan 28
621 53 Visby

Telefon:
0498-27 73 16
 
Kontakt avdelningarna:
Bubblan: 0700 - 83 27 47
E-post: glasmastaren.bubblan@gotland.se

Droppen: 0700 - 83 27 46
E-post: glasmastaren.droppen@gotland.se

Kulan: 0700 - 83 27 48
E-post: glasmastaren.kulan@gotland.se

Rektor:
Olga Todorowska Johansson
Tfn 0498 - 26 34 12
E-post:  olga.todorowska-johansson@gotland.se
 

Biträdande rektor
Maria Sollerman 
tfn 0498 - 269743


E-post: maria.sollerman@gotland.se

Adm assistent:
Carolina Qviström
Tfn: 0498-26 3392
E-post: carolina.qvistrom@gotland.se
 

Administration för
barnomsorgsansökningar,
scheman, inkomster och fakturor:
E-post: barnomsorg@gotland.se
Tfn: 0498 - 26 34 90

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om förskolan Glasmästaren

På Glasmästaren arbetar vi mycket med närmiljön i vår undervisning. Då vi har skog och strövområden i nära anslutning till förskolan så använder vi det varje vecka för att kunna anknyta till bland annat naturkunskap och rörelse på ett naturligt och inspirerande sätt.

Med en medveten inställning till närmiljön som undervisningsarena kan man uppnå mycket! Naturkunskap, rörelse, språk och matematik är en del av det man kan träna och undervisa i med naturen som lärmiljö. Det blir upptäckande, nyfikenhet och kunskapsglädje på ett naturligt sätt och alla sinnen ges intryck och ytterligare en dimension till lärandet.

När kroppen och sinnena är med i lärandet befästs kunskaperna ytterligare och lusten att lära förstärks! Ett lustfyllt lärande är grunden för ett fortsatt kunskapsintag och i förskolan lägger vi grunden för barnens fortsatta utbildning, ett uppdrag som vi på Glasmästaren tar på största allvar!