Kontakt

Post- och besöksadress:
Glasmästaren förskola
S Glasmästargatan 28
621 53 Visby
 
Kontakt avdelningarna:
Bubblan: 0700 - 83 27 47
E-post: glasmastaren.bubblan@gotland.se

Droppen: 0700 - 83 27 46
E-post: glasmastaren.droppen@gotland.se

Kulan: 0700 - 83 27 48
E-post: glasmastaren.kulan@gotland.se

Rektor:
Olga Todorowska Johansson
Tfn 0498 - 26 34 12
E-post:  olga.todorowska-johansson@gotland.se
 

Biträdande rektor
Maria Sollerman 
tfn 0498 - 269743


E-post: maria.sollerman@gotland.se

Adm assistent:
Carolina Qviström
Tfn: 0498-26 3392
E-post: carolina.qvistrom@gotland.se
 

Administration för
barnomsorgsansökningar,
scheman, inkomster och fakturor:
E-post: barnomsorg@gotland.se
Tfn: 0498 - 26 34 90

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på förskolan Glasmästaren

På Glasmästaren arbetar vi med hållbar utveckling, våldsprevention och jämställdhet samt språkfrämjande arbete i fokus!

Med prioriterade mål inom hållbar utveckling, våldsprevention och jämställdhet samt språkfrämjande arbete arbetar vi målinriktat inom dessa områden.

Hållbar utveckling

Hur vi beter oss i naturen, hur vi tar hand om natur och miljö är en del i arbetet med hållbar utveckling. Vidare så arbetar vi med återbruk, återvinning och sopsortering med barnen, pratar och diskuterar kring hur och varför det är viktigt med dessa frågor för att öka barnens förståelse för vikten av hållbar utveckling.

Våldsprevention och jämställdhet

Förskola Gotland har under det gångna året arbetat med ett projekt kring våldsprevention och jämställdhet tillsammans med kriminolog Nina Rung. Att tidigt börja arbeta med dessa frågor lägger grunden för barnens värdegrund och ger ett ökat positivt socialt samspel.

Språkfrämjande arbete

Språk är kommunikation och för att kunna fungera och må bra i samhället behöver barnen ett välutvecklat språk och ett stort ordförråd. Därför arbetar vi mycket med språkfrämjande undervisning, bland annat genom högläsning och boksamtal. Att läsa högt för barnen, att samtala kring text, berättelse, bilder och ord ger barnen en ökad språklig medvetenhet och vidare ett utökat ordförråd.