Kontakt

Post- och besöksadress:
Bryggaren förskola
Bryggargatan 28
621 53 Visby

Telefonnummer Bryggaren:

Blomman: 0700 - 83 26 45
Humlan: 0739 - 73 91 08

Rektor:
Olga Todorowska Johansson
Tfn 0498 - 26 34 12
E-post: olga.todorowska-johansson@gotland.se

Biträdande rektor:
Maria Sollerman
Tfn: 0498- 26 97 43
E-post: maria.sollerman@gotland.se
 

Administration för
barnomsorgsansökningar, scheman,
inkomster och fakturor:
barnomsorg@gotland.se
Tfn: 0498 - 26 34 90

Adm assistent:
Carolina Qviström
Tfn: 0498-26 33 92
E-post: carolina.qvistrom@gotland.se

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om förskolan Bryggaren

På förskolan Bryggaren arbetar vi med barnens självständighet och kompetens! I vår undervisning har barnen stor delaktighet och inflytande över innehåll och riktning. De får lära sig om demokratiska förhållningssätt och Barnkonventionen är vår ledstjärna.

Värdegrundsarbetet genomsyrar hela vår verksamhet från morgon till kväll och socialt samspel är viktigt för oss. När barnen tidigt får lära sig sociala spelregler och vikten av empati, jämställdhet och likvärdighet lägger vi grunden för att alla barn skall utvecklas till sina bästa jag.