Kontakt

Post- och besöksadress:
Bryggaren förskola
Bryggargatan 28
621 53 Visby

Telefonnummer Bryggaren:

Blomman: 0700 - 83 26 45
Humlan: 0739 - 73 91 08

Rektor:
Olga Todorowska Johansson
Tfn 0498 - 26 34 12
E-post: olga.todorowska-johansson@gotland.se

Biträdande rektor:
Maria Sollerman
Tfn: 0498- 26 97 43
E-post: maria.sollerman@gotland.se
 

Administration för
barnomsorgsansökningar, scheman,
inkomster och fakturor:
barnomsorg@gotland.se
Tfn: 0498 - 26 34 90

Adm assistent:
Carolina Qviström
Tfn: 0498-26 33 92
E-post: carolina.qvistrom@gotland.se

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på förskolan Bryggaren

Våldsprevention och jämställdhet

Under det gångna läsåret har Förskola Gotland ingått i ett projekt kring våldsprevention och jämställdhet tillsammans med kriminolog Nina Rung där man kartlagt arbetet framåt inom dessa områden. Det är viktigt att vi i förskolan använder samma språk kring detta och att definitionerna av begreppen är tydliga.

Jämställdhet är:

• Att ge alla barn lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett kön
• Jämställdhet handlar om att lägga till, till exempel tillgång till samma material oavsett kön
 

Jämställdhet är inte:

• Att alla ska bli lika, att alla eller ingen skall ha kjol eller liknande
• Att vi ska göra tvärtom, till exempel pojkar skall ha långt hår och flickor kort hår
• Att vi ska ta bort något, till exempel att ingen får leka med dockor eller bilar 
 

Barn ska i förskolan:

- Få vara som de vill
- Leka med vem och vad de vill
- Ha vilka intressen de vill
- Få prata lika mycket
- Se ut och klä sig som de vill
- Känna vad de vill

 

Hållbarhet

Barn behöver tidigt lära sig förstå vikten av hållbarhet inom flera olika områden. I förskolan arbetar vi med miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet - tre områden som länkas samman på många olika sätt.

- Att vara rädd om djur, natur och miljö. Det kan vara till exempel att inte slänga skräp i naturen, inte bryta av kvistar i onödan eller att förstå att myrstacken är myrans hem och inte något man kan gräva i.

- Att dela med sig av leksaker, kunskaper och känslor. Att känna empati och hjälpsamhet, omsorg om barn och vuxna. Vänskap.

- Att vara rädd om material och lokaler, förstå vikten av att saker ska/ behöver hålla länge.

 

Språkfrämjande arbete

Det talade språket är en grund för kommunikation. Vi använder oss av tecken som stöd, bildstöd, kroppspråk, gester och mimik men lägger även stor vikt vid talat språk. Språklig medvetenhet och ett stort ordförråd är viktiga komponenter för att lyckas i skolan och senare i livet och detta tar vi fasta på i förskolan.

Samtal, högläsning, boksamtal och språklekar är dagliga komponenter i vår vardag och allt sker i lustfyllda undervisningssituationer tillsammans med engagerade pedagoger.