Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vagnkortegen vid studentdagen 2023

På studentexamensdagen den 9 juni åker studenterna vagnskortege. Den avgår från hamnen med start klockan 14.00. Reglerna kring genomförandet av vagnkortegen efter avslutningen hittar du i tidningen på startsidan om Student 2023.

Röd kortegeväg avgår från inre hamnen till Östercentrum via Gutevägen,Stenkumlaväg, Norra Hansegatan med stopp på Kung Magnusväg.

Blå kortegeväg avgår från Kung Magnusväg till Gutavallen via Broväg, Bingebygatan, Skarphällsgatan, Endreväg, Allégatan, Stenkumlaväg, Söderväg, Peder Hardingsväg, Kung Magnusväg med stopp/avstigning på Gutavallens grusplan.

Förslag på platser för att se på studentkortegen

Från hamnen till Östercentrum:

1. Skeppsbron

2. Grönytan vid Solbergaleden (vattentornet/cirkusplatsen)

2. Norra Hansegatan (Polhemsplats)

Från Östercentrum via Skarphällsgatan via Allégatan till hamnen:

1. Norra Hansegatan (Polhemsplats)

2. Allégatan mellan Lännavägen och Kolonigatan

3. Grönytan vid Solbergaleden (vattentornet/cirkusplatsen)

Transportstyrelsens sida om regler för studentflak 

Polisens sida om studentflak