Kontakt

Norrbackaskolan
Besöksadress: Vallgravsgatan 2, Visby
Postadress: Norrbackaskolan, 621 40 Visby

Rektor                                  
Anna Hammarhjelm
Tfn: 0498 - 26 94 84

E-post: anna.hammarhjelm@edu.gotland.se
 

Biträdande rektorer

Martin Bogaeus   
Tfn: 0498 - 26 94 89
E-post: martin.bogaeus@gotland.se 

Skoladministratörer

Sofia Ohlsson
Tfn: 0498 - 26 96 89
E-post: sofia.ohlsson@gotland.se

 
Ann-Charlotte Glansholm
Tfn: 0498 - 26 96 83
E-post: ann-charlotte.glansholm@gotland.se
 
Skolsköterska
Gunilla Orsmark
Tfn: 0704-476837
E-post:  gunilla.orsmark@edu.gotland.se
 
Kurator 
Matilda Schwan
Tfn: 0498-20 35 35
E-post:  matilda.schwan@edu.gotland.se 
 
Skolpsykolog
Karin Kihlander
Tfn: 0737-19 93 63
E-post:  karin.kihlander@edu.gotland.se


 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om skolan

Norrbackaskolan är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 och tillhörande fritidshem. Upptagningsområdet är i första hand norra delen av Visby och Norrbackaskolan ingår här i ett gemensamt skolområde med S:t Hans- och Polhemskolan, med Solberga som högstadieskola i området. Norrbackaskolan har idag runt 160 elever.  

 

Norrbackaskolan erbjuder en trygg och tillgänglig lärmiljö för alla elever. Vi arbetar för att eleverna ska lämna skolan med gott självförtroende och goda kunskaper. Skolan har en trivsam  skolgård med möjligheter till många olika aktiviteter. Vi arbetar ständigt med att utveckla rast-verksamheten på skolan för att stärka det sociala samspelet mellan eleverna samt inbjuda till regelbunden rörelse. Skola och fritidshem samverkar under elevernas hela dag hos oss för att skapa en trygg, lärorik och utvecklande dag. Ett viktigt fokusområde i skolområdet är läsning, för att odla elevernas intresse för litteratur, men också att utveckla ett språkutvecklande arbetssätt i undervisning och fritidshemmens verksamhet.

 

I skolans omedelbara närhet finner man havet, stranden och flera parker, kulturområden samt biliotek och museer. Dessa nyttjas frekvent av verksamheten under dagarna och fungerar som naturlig del i undervisning och verksamhet. Här har skolan också tillgång till en skolskog som nyttjas regelbundet för olika verksamheter.  Norrbackaskolan har egen idrottshall och slöjdsal. Hemkunskap och moderna språk läses på Solbergaskolan och musikundervisning ges på Polhemskolan. Skolan har ett eget tillagningskök.  

 

Vi är en del av samarbetet med Uppsala universitet Campus Gotland, genom att vara en partnerskola. Här kan du läsa mer om det samarbetet.