2010-12-08, §§ 223-262

Utskrivet från: http://gotland.se/56601
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2010-12-08

Register

Byggnadsnämnden 2010-12-08
Plats:
Rådhuset Visborg
Tid: 14:00-18:00
Närvaro
Beslutande
Lars Thomsson, ordf
Håkan Onsjö, vice ord
Lars Jakobsson
Eva Ahlin
Per-Anders Croon
Sven-Åke Malmberg
Lilly Wizén
Bertil Eneqvist
Tore Tillander, ej § 224

Ersättare
Allan Olofsson
Ulf Gahm
Kaj Gustafsson
Göthe Malmros
Mikael Eriksson
Anna Enström
Lena Lingvall
Daniel Bergvall
Anette Bäckman
Övriga närvarande
Carin Johanson
Anders Rahnberg
Margitta Andersson
Monica Tingström
Lars W Grönberg, ej § 236
Yvonne Mårtensson
Lisa Östman
Maria Hallberg
Eva Werkelin
Gunnar Gustafsson
Reza Zargari
Mikael Westberg

Justerat
17 december 2010

Datum för anslags uppsättande
20 december 2010

Datum för anslags nedtagande
11 januari 2011