Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Solbergaskolan

Solbergaskolan


Kulturskolan har för närvarande ingen undervisning på Solbergaskolan.
Undervisningen sker på Kulturskolan, Mellangatan 45 i Visby och på Danshuset, Kinbergs plats 8 f i Visby.

 


Länk till digital anmälningsblankett

Läs mer om anmälan och avgifter