Kontakt

Post/besöksadress:
Forellen förskola
Bergsgatan 10
621 41 Visby

Telefon:
Räkan: 070 - 447 71 57
Musslan: 070 - 447 72 55
Snäckan: 070 - 447 75 05
Krabban: 070 - 447 76 06
Kök: 070 - 447 76 43 

Rektor
Cecilia Thomasson      
Tfn: 0498 - 26 90 58
E-post: cecilia.thomasson@edu.gotland.se

Spec. pedagog
Ingrid Swebilius
Tfn: 0498-26 97 38
E-post: ingrid.swebilius@gotland.se

Skoladministratör:
Lena Winarve
Tfn 070-447 71 89
E-post: lena.winarve@edu.gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Forellen

Forellens förskola är en av de äldsta förskolorna i Visby. Förskolan byggdes om och invigdes igen i mitten av 90-talet i för förskoleverksamhet mer lämpade lokaler.

Förskolan har fyra avdelningar

  • Musslan 1-3 år
  • Snäckan 3-6 år
  • Räkan 1-3 år
  • Krabban 3-6 år

För att barnen ska få en trygg förskoletid så samarbetar avdelningarna spårvis vilket innebär att de barnen som går på Musslan oftast går över till Snäckan med en pedagog och de barn som går på Räkan går över till Krabban med en pedagog.

Vi har eget kök med kock som lagar mat i förskolans kök.