Kontakt

Post/besöksadress:
Forellen förskola
Bergsgatan 10
621 41 Visby

Telefon:
Räkan: 070 - 447 71 57
Musslan: 070 - 447 72 55
Snäckan: 070 - 447 75 05
Krabban: 070 - 447 76 06
Kök: 070 - 447 76 43 

Rektor
Cecilia Thomasson      
Tfn: 0498 - 26 90 58
E-post: cecilia.thomasson@edu.gotland.se

Spec. pedagog
Ingrid Swebilius
Tfn: 0498-26 97 38
E-post: ingrid.swebilius@gotland.se

Skoladministratör:
Lena Winarve
Tfn 070-447 71 89
E-post: lena.winarve@edu.gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på förskolan Forellen

Leken i centrum och barnet i fokus

Leken är en viktig del i barns utveckling och lärande. Vi uppmuntrar och stimulerar barnen till lek genom att alla vuxna som omger barnet är närvarande och goda förebilder.

Forellens förskola har en fantastisk gård med flera olika miljöer där barnen utmanas i sin kreativitet i samspel med vuxna och barn.

Det är viktigt för oss att vårdnadshavare känner sig trygga och har förtroende för pedagogerna i verksamheten.

Alla barn och vuxna ska känna sig trygga och bemötas och behandlas på ett respektfullt sätt. Det innebär att vi ser varandras olikheter som en tillgång och alla ska känna sig lika mycket värda.

Vårt mål är att när barnen lämnar förskolan ska de ha med sig en god självkänsla och en tro på sin egen förmåga. Under förskoletiden ska vi ge barnen möjlighet att upptäcka, lära sig och utmanas inom olika områden tillsammans med andra.

Förskolan Forellen mottog 2015 certifiering för jämställd skola. Certifieringen erkänner förskolan Forellen som en förskola där jämställdhetsarbetet är medvetet och prioriterat hos både barn och personal.