Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vi försöker att anpassa verksamheten och dagens aktiviteter efter gruppens storlek och behov. att ge barnen möjlighet att utmana kropp och knopp, efter det individuella behovet är av högsta prioritet i vår planering och vi reflekterar veckovis över gruppens och individens utvecklingsbehov.  

Veckans aktiviteter anpassas även till de regelbundna träffarna med vår logoped. Enskilt eller i grupp, beroende på överenskommelse.

Utemiljön är lika viktig som innemiljön och vi nyttjar den varje dag. Både i närområdet och i vårt vackra världsarv.

Vi har ett nära samarbete med vår grannavdelning Måsen och både barn och personal känner varandra väl.

 

 

 

 Kompisträdet som det ser ut på vintern