Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

En dag på Svalan

Avdelningen öppnar 06.30 tillsammans med Måsens Personal och samtliga barn och personal är på plats vid ca 09.00. Vi börjar då dagens aktiviteter som är anpassade efter grupp och behov. Vi äter en frukt på förmiddagen och lunch vid ca 11.00. Alla barnen får en möjlighet att vila under dagen och efter sina egna behov.

Eftermiddagen erbjuder fortsatt verksamhet och alla som är kvar efter klockan två erbjuds mellan mål och fruktstunder innan man går hem.

Avdelningen stänger tillsammans med resten av husets personal.