Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen Måsen

På avdelningen Måsen genomsyras hela verksamheten av en medveten språkstimulans.

 

 

Måsen har fyra pedagoger i arbetslaget.

Välkommen till Måsen som är en integrerad språkavdelning med 12 platser varav 6 platser är vikta för barn med avvikande språkutveckling. Barnen är mellan 3-5 år.

Våra grundpelare är:

  • Trygghet
  • Glädje
  • Lek
  • Kommunikation

Vårt telefonnummer är 0704477800

 

 

Välkommen till Måsen!
 

Logoped
Kerstin Andersson
Tfn: 0704476714
E-post: kerstin.andersson@gotland.se