Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Traditioner på förskolan Storken

 

   
Vi har trolldag i september
Sångsamling kring lucia
Julgransplundring i januari
   
Förskolans dag i maj
 
Vi firar midsommar på gården, klär och dansar runt midsommarstången.