Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Föräldrasamverkan

Vi vill att alla föräldrar ska känna sig välkomna, ha förtroende och känna tillit till oss genom;

Daglig kontakt
Drop-in- kaffe
Föräldramöten                                                                   
Utvecklingssamtal
Föräldraråd


Föräldramöte: Varje avdelning har minst ett föräldramöte per år.
Föräldrasamtal: Vi har enskilda samtal med alla föräldrar minst en gång om året. Vill ni ha oftare så säg bara till.