Kontakt

Post/besöksadress:
Storken förskola
Vallgravsgatan 4
621 40 Visby

Telefon till avdelningarna:
Duvan      070-447 77 47
Ugglan     070-447 76 48
Lärkan      070-447 77 18

Språkförskolan
Svalan      070-447 78 09
Måsen      070-447 78 00

Verksamhetsansvar Storken, biträdande rektor
Jenny Staffansdotter
Tfn: 0498-26 33 60
E-post: jenny.staffansdotter@gotland.se

Verksamhetsansvar Språkförskolan, rektor
Cecilia Thomasson                                   
Tfn: 0498 - 26 98 50
E-post: cecilia.thomasson@gotland.se

Biträdande rektor
Anna Hägg
Verksamhetsansvar Forellen och Stenkyrka förskola
tfn 0498-26 90 66
anna.hagg01@gotland.se

Administration för barnomsorgsansökningar,
inkomster och fakturor:

Tfn: 0498 - 26 34 90
E-post: barnomsorg@gotland.se

 

 

 


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Sagopåsar

Om förskolan Storken

Förskolans gård inbjuder till omväxlande och rolig utelek.  Vi vill att våra barn ska tycka att det är roligt att komma till förskolan. Hos oss ska det lustfyllda och livslånga lärandet grundläggas. Vi lägger extra stor vikt vid språkstimulans i vardagssituationer.

 
Förskolan Storken består av sex avdelningar där två av dem är språkavdelningar för barn med tal- och språksvårigheter. Arbetet med språket genomsyrar alla avdelningars arbete.

Vi har eget tillagningskök så vår kock lagar all vår mat på plats. 

Tillsammans jobbar vi för att barn och personal ska uppnå en positiv känsla för naturen, respekt för allt levande samt förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Vi dokumenterar verksamheten och barnens utveckling både digitalt och visuellt på avdelningarna. Målet är att barnen ska få ta del av sin utveckling och vara med och forma sin omgivning.

Läs mer om vår utemiljö och se bilder