Kontakt

Post/besöksadress:
Storken förskola
Vallgravsgatan 4
621 40 Visby

Telefon till avdelningarna:
Duvan      070-447 77 47
Ugglan     070-447 76 48
Lärkan      070-447 77 18

Språkförskolan
Svalan      070-447 78 09
Måsen      070-447 78 00

Verksamhetsansvar Storken, biträdande rektor
Jenny Staffansdotter
Tfn: 0498-26 33 60
E-post: jenny.staffansdotter@gotland.se

Verksamhetsansvar Språkförskolan, rektor
Cecilia Thomasson                                   
Tfn: 0498 - 26 98 50
E-post: cecilia.thomasson@gotland.se

Biträdande rektor
Anna Hägg
Verksamhetsansvar Forellen och Stenkyrka förskola
tfn 0498-26 90 66
anna.hagg01@gotland.se

Administration för barnomsorgsansökningar,
inkomster och fakturor:

Tfn: 0498 - 26 34 90
E-post: barnomsorg@gotland.se

 

 

 


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på förskolan Storken

Förskolan är till för alla barn, oavsett behov. Förutom att du som förälder skall vara trygg i att det finns kompetent och utbildad personal, har förskolan en rad stödfunktioner för att hjälpa barnets positiva utveckling. 

Vi tror på att vara medforskare! Tillsammans upptäcker vi och lär oss av varandra. Barnens tankar och idéer ska genomsyra verksamheten. Pedagogerna tar tillvara på varandras kompetenser.

Förskolan Storken arbetar aktivt med verktyg av olika slag för att möjliggöra, synliggöra och underlätta arbetet efter läroplanen.