Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kontaktinfo med karta för förskolan Storken

Förskolan ligger mellan Norrbackaskolan och Svenska spel.

Adressen finns i streetview, på Google Earth

Förskolan Storken
Vallgravsgatan 4
621 41 Visby

Ansvar Storken, biträdande rektor
Jenny Staffansdotter 
Telefon: 0498- 26 33 60
E-post: jenny.staffansdotter@gotland.se

Ansvar Språkförskolan, Rektor
Cecilia Thomasson
Telefon: 0498 - 26 90 50
E-post: cecilia.thomasson@gotland.se

Biträdande rektor
Anna Hägg
Telefon: 0498 - 20 90 66
E-post: anna.hagg01@gotland.se

Telefon till avdelningarna:

Duvan       070-447 77 47
Ugglan      070-447 76 48
Måsen       070-447 78 00
Svalan       070-447 78 09
Lärkan       070-447 77 18

Klicka på bilden nedan för att få upp en detaljkarta

Karta över området klicka på bilden för att få upp en detaljkarta