Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kontaktinfo med karta för förskolan Storken

Förskolan ligger mellan Norrbackaskolan och Svenska spel. Bakom oss ligger Guteskolan och Förskolan Storken ligger precis i slutet av vallgravsgatan.

Adressen finns i streetview, på Google Earth

Förskolan Storken
Vallgravsgatan 4
621 41 Visby

Förskolechef
Estelle Östergren
Telefon: 0498 - 26 98 50
E-post: estelle.ostergren@gotland.se

Bitr. Förskolechef/ Spec.pedagog
Ingrid Swebilius
Telefon: 0498 - 29 90 66
E-post: ingrid.swebilius@gotland.se

Handläggare:
Yvonne Pettersson-Leksäther 
Rektorsexped. Norrbackaskolan 
Vallgravsgatan 2 
621 82 Visby
Telefon: 0498-26 96 89 
E-post: yvonne.pettersson_leksather@gotland.se

Telefon till avdelningarna:

Avd. Duvan       0704477718
Avd. Ugglan      0704477648
Avd. Måsen       0704477800
Avd. Svalan       0704477809
Avd. Lärkan       0704477747
Avd. Havsörnen 0704477189

Klicka på bilden nedan för att få upp en detaljkarta

Karta över området klicka på bilden för att få upp en detaljkarta