Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dansmix

Eleverna provar och fördjupar sig i olika dansstilar som Klassisk balett, Jazz/streetdance, Modern/nutida dans, Afrikansk dans samt improvisation.
Danssteg sätts ihop till koreografier och ger plats för eget skapande.