Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Klassisk balett

 

Här tränas hållning, koordination, kroppskontroll, balans och smidighet.

Du lär dig balettens formspråk med fastlagda rörelser och positioner, samt steg som sätts ihop i kombinationer. Det är en vacker och grasiös stil som är grunden för många sorters dans.