Regionstyrelsens protokoll 2011-01-27, §§ 1-48

Utskrivet från: http://gotland.se/56094
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2011-01-27

Register

Regionstyrelsen 2011-01-27
Plats:
Rådhuset, Visborgsallén 19
Tid: 9.00-12.30
Närvaro
Beslutande
Åke Svensson ( S ), ordförande
Hanna Westerén ( S ), vice ordförande
Lena Celion ( M ), 2:e vice ordförande
Leif Dahlby ( S )
Meit Fohlin (S), §§ 1-22
Tommy Gardell ( S )
Janica Sörestedt ( S )
Stefaan De Maecker ( MP )
Brittis Benzler ( V )
Stefan Wramner ( M )
Rolf Öström ( M )
Lars Thomsson ( C ), §§ 1-22
Eva Nypelius ( C )
Stefan Nypelius ( C )
Mats-Ola Rödén ( FP ), §§ 1-10 och 21
Bo Björkman (S), tjg ersättare §§ 23-48
Eva Gahnström (C), tjg ersättare §§ 23-48
Johan Malmros (FP), tjg ersättare §§ 11-20, 22-48
Övriga närvarande

Bo Björkman (S)
Lisa Kalström (S)
Andreas Persson (S)
Viveca Bornold (MP)
Thomas Gustafsson (V)
Margareta Persson (M)
Jacob Dygéus (M)
Anders Skantz (M)
Karl-Johan Boberg (C)
Eva Gahnström (C)
Jonas Niklasson (C)
Johan Malmros (FP)

Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lindskog. utvecklingsdirektör

Ann Egefalk, 1:e stadssekreterare, 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2011-02-03
Datum för anslags nedtagande: 2011-02-26