Kontakt

Enhetschef Myndighetsavdelningen
Rosanna Stenström
Telefon: 0498-26 34 25
E-post: rosanna.stenstrom@gotland.se

Handläggare
Måndag-fredag 9-12
Telefon: 0498-20 49 69
E-post: mottagningsteamet.sof@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär att en person med funktionsnedsättning tillfälligt under kortare tid vistas i ett korttidshem, hos en korttidsfamilj eller lägerverksamhet.

Insatsen kan fungera både som en regelbunden insats och en insats vid akuta behov. Syftet med insatsen är dels att den enskilde ska erbjudas miljöombyte och rekreation, dels att anhöriga kan få avlösning i omvårdnadsarbetet.

Ansökan görs via e-tjänst eller på blankett.