Kontakt

Monica Hallgren-Edman
Telefon: 0498-26 34 08
E-post monica.hallgren-edman@gotland.se

Postadress
Region Gotland
Barn- och elevhälsan
Talpedagog Monica Hallgren-Edman
621 81 Visby

Besöksadress
Mästergatan 5C
621 39 Visby 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Talpedagog inom förskolan

Jag arbetar med försenad eller avvikande tal- och språkutveckling, att förbättra och underlätta barns och elevers kommunikativa förmåga samt förebygga läs- och skrivsvårigheter.

Talpedagogens uppgift är att

  • kartlägga, analysera och bedöma barns tal-, språk- och kommunikationsförmåga 
  • handleda personal i deras arbete med barnet utifrån min kartläggning och pedagogernas Trasobservation
  • följa upp, utvärdera och stödja barnets tal- och språkutveckling

Jag erbjuder utlåning av språkstimulerande material i Språkoteket.

Boka gärna ett besök på Språkoteket, det går bra att komma ensam eller i personalgrupp. 

Vid behov deltar jag i möten i förskolan och samverkar med andra yrkesgrupper som t.ex psykolog och specialpedagog.

Jag samverkar med andra verksamheter t.ex logopedmottagning och habilitering.