2010-10-25, §§ 188-222

Utskrivet från: http://gotland.se/55918
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2010-10-25

Register

Byggnadsnämnden 2010-10-25
Plats:
SF1500
Tid: 08:00-10:15
Närvaro
Beslutande
Lars Thomsson, ordf
Lars Jakobsson
Eva Ahlin
Anna Enström
Allan Olofsson
Daniel Bergvall
Sven-Åke Malmberg
Bertil Eneqvist
Tore Tillander
Övriga närvarande
Carin Johanson
Anders Rahnberg
Margitta Andersson
Monica Tingström
Yvonne Mårtensson
Reza Zargari
Lars W Grönberg
Lisa Östman
Rune Olsson 

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat 
4 november 2010

Datum för anslags uppsättande 
5 november 2010

Datum för anslags nedtagande
29 november 2010