Kontakt

Hanna Britse
Sjukhusskolan på Visby lasarett
Besöksadress: S:t Göransgatan 5, 621 84 Visby
E-post: hanna.britse@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sjukhuslärare

Alla barn har rätt till undervisning, även de som är sjuka. I sjukhusskolan ges en individanpassad undervisning till grundskoleelever som vårdas på lasarettet. Handledning ges också till gymnasieelever.

Lärarna arbetar för att väcka och/eller bibehålla elevernas lust till kunskapsinhämtande. Arbetet sker utifrån elevernas förutsättningar. Hur detta arbete bedrivs är också beroende på elevernas sjukdomstillstånd och avdelningens/klinikens rutiner.