Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Uppdrag och kvalitetskrav

För varje verksamhetsområde finns dokumenten "Uppdrag och kvalitetskrav". Dessa beslutas av socialnämnden och beskriver de kvalitetskrav som ställs på verksamheten.

Grundläggande krav för utförare och handläggning

För utförare inom såväl socialförvaltningens egen regi som för de privata utförare socialnämnden har avtal med finns gemensamma bestämmelser. Alla insatsspecifika dokument gäller tillsammans med de gemensamma bestämmelserna.

Grundläggande uppdrag- och kvalitetskrav för utförare av socialtjänst

Grundläggande uppdrag- och kvalitetskrav för handläggning av socialtjänst beskriver de krav på kvalitet och innehåll som ställs på handläggning av ett ärende inom socialtjänsten.  Dokumentet riktar sig till avdelningar/enheter med ansvar för handläggning som riktar sig till enskilda i alla åldrar i behov av skydd eller stöd, barn, unga, vuxna och familjer, personer med funktionsnedsättning, personer med beroendeproblematik samt personer i behov av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. Handläggning kan utföras av chef och handläggare. Begreppet handläggare inkluderar chefer, handläggare SOL/LSS, socialsekreterare, samordnare och 1:e socialsekreterare.

Grundläggande uppdrag och kvalitetskrav för handläggning av socialtjänst

Anhörigstöd

Funktionsnedsättning

Hälso- och sjukvård

Individ- och familjeomsorg

Äldreomsorg