2010-09-27, §§ 186-187

Utskrivet från: http://gotland.se/55662
Byggnadsnämnden 2010-09-27
Plats:
Telefonsammanträde, rådhuset, visborg
Tid: 13:00-14:00
Närvaro
Beslutande
Lars Thomsson, ordf
Håkan Onsjö, vice ord
Lars Jakobsson
Eva Ahlin
Göthe Malmros
Sven-Åke Malmberg
Anna Enström
Bertil Eneqvist
Tore Tillander
Övriga närvarande
Anders Rahnberg
Margitta Andersson
Björn Andersson

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat 
8 oktober 2010

Datum för anslags uppsättande 
11 oktober 2010

Datum för anslags nedtagande
2 november 2010