2010-09-22, §§ 165-185

Utskrivet från: http://gotland.se/55616
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2010-09-22

Register

Byggnadsnämnden 2010-09-22
Plats:
Rådhuset, Visborg
Tid: 14:00-17:00
Närvaro
Beslutande

Lars Thomsson, ordf
Håkan Onsjö, vice ord
Lars Jakobsson
Eva Ahlin
Göthe Malmros
Sven-Åke Malmberg
Anna Enström
Bertil Eneqvist
Tore Tillander

Ersättare
Allan Olofsson, ej § 165
Ulf Gahm
Mikael Eriksson
Lena Lingvall
Daniel Bergvall

Övriga närvarande

Carin Johanson
Anders Rahnberg
Margitta Andersson 
Yvonne Mårtensson
Lisa Östman
Reza Zargari
Mikael Westberg

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat 
5 oktober 2010

Datum för anslags uppsättande
6 oktober 2010

Datum för anslags nedtagande
28 oktober 2010