2010-12-15, §§ 144-156

Utskrivet från: http://gotland.se/55582
Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-15
Plats:
Kultur- och Fritidskontoret, Lövsta
Tid: 09.00-11.30
Närvaro
Beslutande
Inger Harlevi, ordf, M
Stefan Nypelius, vice ordf, C
A nne-Marie Richardson, C
Bibbi Olsson, C
Arvo Keinonen, M
Michael Dahlström, S
Dan Blomgren, S
Christer Jonson, V
Övriga närvarande

Närvarande tjg ersättare
Jerker Drottenmyr, S

Närvarande tjg ersättare
Anita Nordin, C
Joakim Vässmar, M
Carl-Fredrik Matthing, M
Lena Eneqvist, S
Heidi Plisch, MP
Bodil Rosengren, V