§ 261 Anmälan av valda ledamöter, ersättare, ordförande och kommunalråd

Utskrivet från: http://gotland.se/5556
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2002-11-04

§ 261
Anmälan av valda ledamöter, ersättare, ordförande och kommunalråd

- Kommunfullmäktiges beslut och val 2002-11-04

Kommunfullmäktige har tidigare under dagen beslutat att kommunstyrelsens mandattid ska börja 4 november 2002 och gälla t.o.m. 31 oktober 2006, eller den tidpunkt då fullmäktige förrättar val av ledamöter och ersättare nästa gång.

Till ledamöter och ersättare, samt ordförande har kommunfullmäktige valt:

Ledamöter

Ersättare

Jan Lundgren (s), ordförande

Eric Martell (s)

Sonia Landin (s), 1:e vice ordförande

Ylva Simander (s)

Åke Svensson (s)

Hans-Erik Svensson (s)

Carina Grönhagen (s)

Rose-Marie Stenbom (s)

Björn Jansson (s)

Leif Dahlby (s)

Majvor Östergren (s)

Anna Wickström (s)

Brittis Benzler (v)

Mats Sundin (s)

Roland Norbäck (v)

Bodil Rosengren (v)

Hans-Åke Norrby (mp)

Heidi Plisch (mp)

Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande

Gösta Hult (c)

Per-Olof Jacobsson (c)

Stefan Nypelius (c)

Barbro Ronsten (c)

Curt Broberg (c)

Roy Hansson (m)

Birgitta Eriksson (m)

Lena Celion (m)

Göran Örtbrant (m)

Bror Lindahl (fp)

Yngve Andersson (kd)

Bland ledamöterna hade till kommunalråd utsetts Jan Lundgren (s), Sonia Landin (s), Björn Jansson (s), Åke Svensson (s) och Brittis Benzler (v) samt som kommunalråd i opposition Eva Nypelius (c).