§ 262 Inrättande av arbetsutskott

Utskrivet från: http://gotland.se/5552
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2002-11-04

§ 262
Inrättande av arbetsutskott

Kommunstyrelsen bestämmer det antal utskott som ska finnas (reglementet för kommunstyrelsen). I reglementet är inget föreskrivet om antalet ledamöter. För mandatperioden 2002-2006 har ett utskott - arbetsutskottet - inrättats med sju ledamöter och sju er-sättare

Kommunstyrelsens beslut

  • Ett arbetsutskott ska finnas i styrelsen under mandatperioden 4 november 2002 t.o.m. 31 oktober 2006. Utskottet ska ha sju ledamöter och sju er-sättare