§ 263 Val av ledamöter och ersättare i arbetsutskottet

Utskrivet från: http://gotland.se/5550
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2002-11-04

§ 263
Val av ledamöter och ersättare i arbetsutskottet

Kommunstyrelsens beslut

 • Till ledamöter i arbetsutskottet för kommunstyrelsens mandatperiod valdes:
  Jan Lundgren (s)
  Sonia Landin (s)
  Björn Jansson (s)
  Brittis Benzler (v)
  Eva Nypelius (c)
  Per-Olof Jacobsson (c)
  Roy Hansson (m)
 • Till ersättare i arbetsutskottet för kommunstyrelsens mandatperiod valdes: Åke Svensson (s) och Majvor Östergren (s) att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för Jan Lundgren (s), Sonia Landin (s) eller Björn Jansson (s). Roland Norbäck (v) och Hans-Åke Norrby (mp) att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för Brittis Benzler (v). Barbro Ronsten (c) och Bror Lindahl (fp) att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för Eva Nypelius (c) eller Per-Olof Jacobsson (c). Lena Celion (m) att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för Roy Hansson (m).
 • Vid ytterligare förhinder skall ersättare inkallas ur s-v-mp-gruppen resp. c-m-fp-gruppen i den ordning de upptagits i detta protokoll. Därefter skall ersättarna inkallas i den ordning de upptagits i detta protokoll.
 • Ordförande i arbetsutskottet är enligt reglementet kommunstyrelsens ordförande (Jan Lundgren). Till vice ordförande utsågs Sonia Landin.
Expedieras:
Ledningskontoret: Barbro Sjögren (valregistret)