§ 265 Val av ledamöter i regionala utvecklingsutskottet

Utskrivet från: http://gotland.se/5549
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2002-11-04

§ 265
Val av ledamöter i regionala utvecklingsutskottet

Regionala utvecklingsutskottet har inrättats inom kommunstyrelsen på obestämd tid. Utskottet ska bestå av fem ledamöter (inkl. ordförande). Kommunstyrelsens ordförande har varit ordförande.

Kommunstyrelsens beslut

  • Till ledamöter i regionala utvecklingsutskottet för kommunstyrelsens mandatperiod valdes: Jan Lundgren (s) Carina Grönhagen (s) Brittis Benzler (v) Eva Nypelius (c) Göran Örtbrant (m)
  • Till ordförande i regionla utvecklingsutskottet valdes kommunstyrelsens ordförande (Jan Lundgren).
Expedieras:
Ledningskontoret: Barbro Sjögren (valregistret)