2002-11-04_§§_261-267

Utskrivet från: http://gotland.se/5547
Regionstyrelsen 2002-11-04
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: kl 13.00 - 14.00
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande
Sonia Landin, (s)
Björn Jansson, (s)
Åke Svensson, (s)
Majvor Östergren, (s)
Eric Martell, (s), tjg ersättare
Brittis Benzler, (v)
Roland Norbäck, (v)
Hans-Åke Norrby, (mp)
Eva Nypelius (c)
Per-Olof Jacobsson (c)
Gösta Hult, (c), tjg ersättare
Lena Celion (m)
Roy Hansson, (m)
Bror Lindahl (fp)
Övriga närvarande
Yngve Andersson, (kd)
Curt Broberg, (c)
Leif Dahlby, (s)
Birgitta Eriksson, (m)
Stefan Nypelius, (c)
Heidi Plisch, (mp)
Bodil Rosengren, (v)
Ylva Simander, (s)
Rose-Marie Stenbom, (s)
Mats Sundin, (s)
Hans-Erik Svensson, (s)
Göran Örtbrant, (m)


Bo Dahllöf, regiondirektör