Kontakt

Frågor om gymnasievalet, antagning, inackorderings- och resebidrag

Antagningshandläggare
Telefon: 0498-26 94 43
E-post: gymnasieantagning@gotland.se

Postadress:
Gymnasieantagningen på Gotland
Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
621 81 Visby

Frågor om studieval och yrke hänvisas till våra studie- och yrkesvägledare, som även hjälper till när det är semesterstängt hos gymnasieantagningen.

Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledning

Frågor till Wisbygymnasiet

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Behörighet till gymnasieutbildning

Vad krävs för att komma in på ett gymnasieprogram?

Du kan söka gymnasieutbildning t.o.m det år du fyller 19. Från höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka gymnasial vuxenutbildning.

För att få gå ett nationellt program i gymnasieskolan krävs att du:

  • har slutfört årskurs 9 eller motsvarande i grundskolan
  • inte redan slutfört ett gymnasieprogram eller motsvarande

Behörighet till yrkesprogram

För att ha behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt godkänt betyg i minst fem ytterligare ämnen (vilka som helst), dvs totalt åtta ämnen.

Behörighet till högskoleförberedande program

För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik samt i minst nio andra ämnen från grundskolan, dvs totalt tolv ämnen.

För ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet samt det humanistiska programmet ska fyra av de nio godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion.

För naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet ska tre av de nio godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi.

För estetiska programmet gäller godkänt betyg i vilka nio ämnen som helst.

Om man inte är behörig

Du som inte är behörig till gymnasieskolan kan gå ett introduktionsprogram. Vilket av de fyra olika introduktionsprogrammen du kan gå beror på hur många ämnen du saknar och vilket nationellt program du vill komma in på.

Här kan du läsa mer om introduktionsprogrammen. 

Har du frågor om behörighet?

Studie- och yrkesvägledaren på skolan kan informera om de olika möjligheterna.

Observera att samma behörighetskrav gäller till fristående och kommunala gymnasieskolor.