Kontakt

Malin Ericsson
Support grafisk profil
E-post: grafisksupport@gotland.se

Ulrika Holm
Kommunikationsdirektör, övergripande frågor om grafisk profil
E-post: ulrika.holm@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Den röda kvadraten

Kvadraten är ett grafiskt grundelement och har regionens röda färg. Den fungerar som en byggsten.

Den röda kvadraten har till uppgift att förstärka eller peka på första raden i rubriken i exempelvis en annons.

Kvadraten ska alltid ha det proportionella måttet till x-höjden på rubriken. Då du väljer att använda det grafiska elementet så ska det:

  • alltid ha formen av en kvadrat.
  • alltid placeras i vänsterkant.
  • peka på första raden i rubriken som ligger högst upp på sidan.
  • ha bredden som minsta avstånd till rubriken.

Kvadraten utgör också grunden i det rutsystem, även kallat grid, som har utarbetats för att förstärka och öka det kreativa utrymmet vid formgivningsarbetet.

Det grafiska elementet är en möjlighet, inte ett tvingande val. Ett alternativ kan vara att använda bilder som förstärker budskapet och skapar igenkänning.

 

Skiss på avstånd